ลดเลือนริ้วรอยผิวขาวถาวรด้วยสาร EGF ในรังนก

ลดเลือนริ้วรอยผิวขาวถาวรด้วยสาร EGF ในรังนก

Epidermal Growth Factor (EGF) เป็นองค์ประกอบของสารน้ำต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น น้ำลาย[1] น้ำย่อยในทางเดินอาหาร[2] น้ำไขสันหลัง[3] และน้ำนม[4] Dr. Mike Longaker แห่งภาควิชาศัลยกรรมที่ Stanford ได้ทำการศึกษาถึงน้ำลายในสัตว์ เนื่องจาก สัตว์เลียแผลของพวกมัน เพราะ น้ำลายของสัตว์ประกอบไปด้วย EGF ที่มีความเข้มข้นสูงนั่นเอง[5]

สาร Epidermal Growth Factor (EGF) นี้ ค้นพบครั้งแรกในปี 1986 โดยนักชีววิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล Stanley Cohen and Rita Levi-Motalcini[6] ได้ค้นพบว่า สารที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของเส้นประสาท และสารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ (Epidermal Growth Factor : EGF) เป็นโพลเปปไตด์ (Polypeptide) ขนาดเล็กจำนวน 53 กรดอะมิโนและโปรตีนไซโตไคน์ เป็นตัวผ่านหรือเซลล์ที่ช่วยกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์เยื่อบุ และได้มีการศึกษาถึงสรรพคุณของสารกระตุ้นการเซลล์ผิวใหม่ (EGF) มาอย่างต่อเนื่อง

สาร Epidermal Growth Factor (EGF) ชนิดนี้สามารถจับตัวรับ (Epidermal Growth Factor Receptor: EGFR) ซึ่งตัวรับชนิดนี้อยู่บริเวณชั้นหนังกำพร้า จึงมีส่วนในกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ กระตุ้นให้เซลล์หนังกำพร้างอกใหม่เพิ่มขึ้น (re-epithelialization)

จากการศึกษาของ Brown และคณะ[7] ในปี พ.ศ. 2532 กล่าวว่า การใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของ EGF ความเข้มข้นที่ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ทาบริเวณแผลที่มีความหนาบางส่วน (split thickness wound) วันละ 2 ครั้ง พบว่า กลุ่มแผลที่ใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF รอยแผลจะหายภายใน 2 วัน ถึงร้อยละ 50 และ 60 ตามลำดับ ซึ่งเร็วกว่าการหายของแผลกลุ่มควบคุมถึง 2 เท่า นอกจากนี้ ยังสามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่องอกทดแทน การรวมตัวของเซลล์สร้างเส้นใยมีผลให้เซลล์ยึดติดกันได้มากขึ้น

ในการศึกษาของ Laato[8] ในปี พ.ศ. 2530 ศึกษาการกระตุ้นการหายของแผลจาก EGF ในความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ในหนูที่ทำให้เกิดแผล โดยผู้วิจัยนำฟองน้ำมาฝังไว้บริเวณแผลให้ EGF ที่มีความเข้มข้น 0.2, 1 และ 5 ไมโครกรัมต่อสารละลายซีรั่มอัลบูมินความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ฉีดเข้าในโพรงฟองน้ำทุกวันเป็นระยะเวลา 7 วัน พบกว่า กลุ่มที่ใช้ EGF ขนาด 5 ไมโครกรัม มีการสร้างเนื้อเยื่องอกทดแทน พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเลือดไหลเวียน ภายหลังจากการฉีก EGF 7 วันมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ EGF ด้วยสาเหตุนี้ EGF ได้ช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจน และกระตุ้นการหายของบาดแผล

ในการศึกษาความปลอดภัยของการใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF ต่อการทำงานอวัยวะตับและไต พบว่า ค่าสารเคมีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปกติ จึงกล่าวได้ว่า การใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวดังกล่าวน่าจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตับและไต[9]

และการศึกษาความปลอดภัยจากการใช้ EGF ต่ออวัยวะในร่างกายของ Cross และ Roberts[10] ในปี พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการกระจายตัวของสารละลาย EGF จากแผลความลึกระดับที่ 3 ในหนู โดยศึกษาในวันที่ 0, 2, และ 7 หลังจากทำให้เกิดแผล พบว่า EGF จะถูกดูดซึมจากแผลและกระจายตัวอยู่ในระดับชั้นเนื้อเยื่องอกทดแทน (granulation tissue) สำหรับการแทรกซึมของ EGF ลงสู่ชั้นไขมันและกล้ามเนื้อมีน้อยมาก

ในการศึกษาด้านความปลอดภัยของสาร EGF ของ Aguilera และคณะ[11] ในปี พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการแทรกซึมของสารละลาย EGF ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านชั้นหนังหมู พบว่า EGF ในรูปแบบเครื่องสำอางบำรุงผิว สามารถแทรกซึมผ่านชั้นหนังหมูได้น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ EGF ในรูปแบบอื่น ๆ

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ผลของ EGF ในรูปแบบเครื่องสำอางบำรุงผิวที่ใช้ในการศึกษา อาจไม่ส่งผลต่อระบบการทำงานในร่างกาย โดยเฉพาะตับและไต ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของ EGF จึงน่าจะมีผลเฉพาะบริเวณพื้นแผลที่สัมผัสกับเครื่องสำอางบำรุงผิว ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ พบว่า ไม่พบความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณบาดแผลในระหว่างการใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวที่ส่วนประกอบของสารละลาย EGF

สำหรับวงการเครื่องสำอางแล้ว การศึกษา Growth Factor เพื่อการชะลอความแก่ (Anti-Aging) ได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการศึกษาถึง GF-Technology ที่มีผลในการรักษาบาดแผลนั้น ว่าจะสามารถนำมาใช้ในเครื่องสำอางบำรุงผิวเพื่อชะลอความแก่ได้หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษา GF-Technology พบว่า มีศักยภาพในการที่จะช่วยการชะลอความแก่ของเซลล์ ทำให้รอยแผลเป็นจางลงได้ และยังช่วยรักษาบาดแผล และยังมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตและอายุของผิว ซึ่งสิทธิบัตรเครื่องสำอางจาก GF-Technology ถูกออกครั้งแรกในปี 1994 และในปี 2001 ได้มีการศึกษาศักยภาพเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มี GF ที่ผลิตขึ้นจากขั้นตอนทางชีววิศวกรรม เมื่อนำไปทดสอบกับผิวหนังวันละสองครั้งติดต่อกัน 4-6 สัปดาห์ ซึ่งพบว่า ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโบท๊อกซ์ ซึ่งผลการศึกษา สรุปได้ว่า GF (Growth Factor) ช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจน กรดไฮยาลูโรนิค อีลาสติน fibroblast และเพิ่มความหนาแน่นของชั้นผิวหนังแท้ในผิวหนังได้อีกด้วย

ผลผลิตจากนกนางแอ่น “รังนก” มีชื่อเสียงมาแต่อดีตในเรื่องการรักษาความอ่อนเยาว์และฟื้นฟูสภาพผิว ซึ่งนิยมปรุงเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มรังนกมานับพันปี โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศจีนสมัยโบราณที่จะใช้รังนกเป็นอาหารของฮ่องเต้ ด้วยตามตำราแพทย์แผนจีนได้บันทึกไว้ว่า รังนกช่วยบำรุงหยินที่ปอด ซึ่งจะช่วยให้ปอดชุ่มชื้น เสริมธาตุน้ำที่หลอดเสียงและหลอดลม บรรเทาอาการอักเสบของผิวหน้าและแผ่นหลัง ทำให้ชุ่มคอและสดชื่น เพิ่มความแข็งแรงให้กับ ไต ม้าม รวมถึงช่วยลดพลังหยาง ส่งผลให้ผิวพรรณดี มีอายุยืนนับเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานในการใช้บำรุงและส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเชื่อว่า รังนกเป็นอาหารฟื้นฟูสุขภาพ โดยแพทย์แผนจีนใช้รังนกนางแอ่นแท้รักษาโรคปอด โรคกระเพาะอักเสบ และโรคไต เป็นต้น

ในปัจจุบันมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า รังนกนางแอ่นแท้มีส่วนประกอบโปรตีนแบบพิเศษที่มีโครงสร้างเหมือนกับ Epidermal Growth Factor (EGF) ที่มีอยู่ในคน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว EGF จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิว รวมถึงช่วยให้เกิดการผลัดเซลล์ผิว[12] และยังพบว่า ในรังนกอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำนวน 18 ชนิด ที่ช่วยในระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ ช่วยในการสมานแผลที่ผิว เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์[13]

สาร EGF ในรังนกที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า ช่วยให้ผิวผลิตคอลลาเจนได้เองตามธรรมชาติของผิว ซึ่งรังนกจะมี EGF ในปริมาณที่มากกว่าถึง 5 เท่ากว่าคอลลาเจนที่รับประทาน และรังนกยังมีวิตามินซีซึ่งจะเพิ่มการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติเช่นเดียวกับไบโอตินซึ่งจะช่วยให้ผิวขาวเปล่งปลั่ง และช่วยลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

จากการศึกษาในห้องทดลองเรื่องสาร Epidermal Growth Factor (EGF) ในรังนก ผลการศึกษา พบว่า รังนกอุดมไปด้วยสารสกัด EGF ที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังมนุษย์ (keratinocytes ผิวหนังและเซลล์ผิวหนัง) ซึ่ง EGF ในรังนกจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมการขยายตัวของผิวหนังและเซลล์ผิวหนัง ซึ่งผิวหนังและเซลล์ผิวหนังมีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อให้ผิวหนังมีสุขภาพดี อ่อนนุ่ม และปรับสภาพผิวโดยรวม ในขณะเดียวกัน เซลล์สังเคราะห์ extracellular เมทริกซ์และคอลลาเจนก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาแผลที่มีอิทธิพลต่อความยืดหยุ่นของผิว และส่งเสริมให้ผิวมีสุขภาพดี แลดูอ่อนเยาว์

สารสกัด Epidermal Growth Factor (EGF) ในรังนกยังช่วยกระบวนการของการรักษาบาดแผล รักษาอาการอักเสบผิว

The-effect-of-BIRD'S-NEST-EXTRACT-(TOPICAL)-on-cracked-heels-1-Month

The effect of BIRD’S NEST EXTRACT (TOPICAL) on cracked heels – 1 Month

Epidermal Growth Factor (EGF) ในรังนกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผิวหนัง เซลล์ผิวหนังมีความหนาแน่น ให้ผิวมีความยืดหยุ่น ช่วยรักษาความสมดุลของชั้นหนังกำพร้า ป้องกันการสูญเสียน้ำในชั้นหนังกำพร้า ซึ่งจากการศึกษาเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรังนก 0.5% นำมาใช้ในการทาแขนและส้นเท้าในชีวิตประจำวันวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 1 เดือน ผลการศึกษาผลว่า ผิวมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น 19% เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว และสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำทางผิวหนังได้ ริ้วรอยจางหาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สารสกัด Epidermal Growth Factor (EGF) จากรังนกจะช่วยในการปรับสภาพผิวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ป้องกันการสูญเสียน้ำทางผิว และลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ผิวหนังที่แก่ก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ[14]

อนึ่ง ด้วยคุณสมบัติของสาร EGF ที่มีคุณประโยชน์ต่อผิวพรรณมากเช่นนี้ จึงทำให้สาร EGF เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ ดั้งนั้น เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีสาร EGF เป็นส่วนประกอบ จึงได้รับความสนใจอย่างสูง เพราะนอกจากจะสามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้ว ยังสามารถลดเลือนจุดด่างดำทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเมลานิน และยังช่วยให้ผิวยกกระชับยืดหยุ่น แลดูอ่อนกว่าเยาว์ได้อีกด้วย

สรรพคุณของ EGF ต่อผิวพรรณ

  • EGF จะช่วยซ่อมแซม ปรับสภาพผิว และช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น
  • EGF จะช่วยลดเลือนรอยแดง รอยดำ รอยแผล ด้วยการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ทำให้ผิวเรียบเนียน
  • EGF จะช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่ขาดน้ำ ขรุขระ เป็นฝ้า
  • EGF จะช่วยป้องกันริ้วรอย ฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิว และคืนความอ่อนวัยให้กับผิวหน้า ด้วยการสร้างเซลล์ผิวใหม่ และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน

ดังนั้น เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีสาร EGF จากรังนกนางแอ่นแท้ จะช่วยกระตุ้นการแบ่งกลุ่มของเซลล์ผิว ทำให้ผิวมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สาร EGF นี้ มีประสิทธิภาพในการสร้างเซลล์ผิวใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยในการป้องกันการเกิดริ้วรอย ช่วยทำให้ร่องรอยแผล จุดด่างดำ กระ ฝ้า จางลง และยังทำให้ผิวขาวกระจ่างใส เนื่องจาก เมื่อผิวมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่อย่างต่อเนื่อง ก็เหมือนกับการผลัดเซลล์ผิวอย่างต่อเนื่อง ผิวใหม่ก็จะมีผิวขาวกระจ่างใสมากกว่าผิวเดิมอยู่แล้ว นอกจากนี้ สาร EGF ยังช่วยทำให้ผิวเกิดความยืดหยุ่น เต่งตึง ยกกระชับผิว และสาร EGF นี้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จึงทำให้เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีสาร EGF นี้ เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีความปลอดภัยและความอ่อนโยนต่อผิวสูงนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม : รังนกช่วยอะไรกับผิวคุณ

 

yanin-bird's-nest-sets

Gold Bird’s Nest Set

บทความโดย : Yanin Cosmetics
Yanin Cosmetics ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว
 เรายินดีและพร้อมให้คำปรึกษา โทร. 08 1651 8088
Sources and Citations :

[1] Gregory H, Walsh S, Hopkins CR. The identification of urogastrone in serum, saliva, and gastric juice. Gastroenterology 1979; 77: 313 – 8.

[2] Hirata Y, Uchihashi M, Nakajima M, et al. Immunoreactive human epidermal growth factor in human pancreatic juice. J Clin Endocrinol Metab 1982; 54: 1242 – 5.

[3] Hirata Y, Uchihashi M, Nakajima H, et al. Presence of human epidermal growth factor in human cerebrospinal fluid. J Clin Endocrinol Metab 1982; 55: 1174 – 7.

[4] Gregory H, Walsh S, Hopkins CR. The identification of urogastrone in serum, saliva, and gastric juice. Gastroenterology 1979; 77: 313 – 8.

[5] https://www.truthinaging.com/review/epidermal-growth-factors-do-they-work-and-are-they-safe

[6] http://www.skininc.com/skinscience/ingredients/110985844.html

[7] Brown GL, Nanney LB, Griffen J, et al. Enhancement of wound healing by topical treatment with epidermal growth factor. N Engl J Med 1989; 321: 76 – 9.

[8] Laato M, Kahari VM, Niinikoski J, et al. Epidermal growth factor increases collagen production in granulation tissue by stimulation of fibroblast proliferation and not by activation of procollagen genes. Biochem J 1987; 247: 385 – 8.

[9] http://medinfo.psu.ac.th/smj2/30_4_2012/04_nantaporn(pornanong).pdf

[10] Cross SE, Roberts MS. Defining a model to predict the distribution of topically applied growth factors and other solutes in excisional fullthickness wounds. J Invest Dermatol 1999; 112:36 – 41.

[11] Aguilera A, Bermudez Y, Garcia O, et al. Quantification and determination of topical delivery of epidermal growth factor from semisolid formulations. Biotechnologia Aplicada 2009; 26: 138 – 42.

[12] Kong Y.C. et al. Evidence that Epidermal Growth Factor is present in swiflet’s (Collocalia) nest. Comp. Biochem. Physiol 1987;87B(2):221-226.

[13] (Genus collocalia). The Journol of Biological Chemistry. 1987, Vol.262, No. 14, Issue of May 15, pp. 6650-6657. Lee T.H. and Kamini N. Edible Bird’s Nest: A Potential Product Breakthrough. Institute of Bioproduct Development Universiti Teknologi Malaysia.

[14] http://www.oryza.co.jp/html/english/pdf/CATALOGUE%20BIRD’S%20NEST%20EXTRACT%20ver.1.1.pdf

Author Info

Yanin Cosmetics

Yanin (Infinite Beauty Cosmetic) ญานิน - ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว ครีมหน้าขาว ครีมผิวขาว เพื่อผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ ที่จะทำให้คุณดูสวยเกินวัย ผ่านการวิจัยนานกว่า 9 ปี และผ่านการรับรองจากเภสัญกร คณะกรรมการอาหารและยา "เครื่องสำอางญานิน" เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทย เพื่อคนไทย www.yanin-cosmetic.com